Från våra Gotlandska bygder. Hejdeby.

HEJDEBY.
Juniorföreningen hade lördag kväll julfest i lantbr. Gunnar Lindby, Norrbys, hem. Sedan alla samlats läste Gunborg Lindby Jes. 9: 2-7, ledde i bön samt hälsade alla välkomna. Några julsånger sjöngos både gemensamt samt av juniorflickor. Så bjöds alla till dukade bord där varken julgröt eller bredda smörgåsar saknades och ej heller grötrim. På golvet vid den öppna spisen där en munter brasa sprakade slogo sig sedan de flesta ned och ett omväxlande program vidtog. Man deklamerade och berättade både allvarliga och humoristiska julminnen, en berättelse lästes och en duett sjöngs och julklappar delades ut. Ragnar Håkansson från Boden höll en god betraktelse över Rom. 8: 31, 32 och ledde i bön, predikant B. Lind frambar ett tack till värdfolket samt sjöngs gemensamt ”Tryggare kan ingen vara”. Med glada och tacksamma sinnen och ljusa och rika minnen vände sedan var och en hem till sitt.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 Januari 1942
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *