Från våra Gotländska bygder. Hejdeby.

HEJDEBY.
Söndagaskolfest. På söndagen hölls i Hejdeby baptistkapell söndagsskolfest under mycken god tillslutning trots den otjänliga väderleken.
Festen inleddes av Arne Söderström, och sedan utförde barnen en stor del av programmet med sang, uppläsning dialog etc.
Under rasten serverades choklad för barnen och kaffe till de äldre. Efter rasten talade past. Hallberg till barnen, delade ut biblar till tre elever samt diplom till flitiga elever. En god insamling gjordes för söndagsskolkassan, så avslöts den trevliga festen med gemensam sång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Januari 1942
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *