Från våra Gotländska bygder. Gerum.

GERUM.
Flera fall av påssjukan har utbrutit inom socknen. Såväl äldre som yngre har angripits därav. Sjukdomen synes denna gång vara ganska svårartad och långvarig. I en del hem ha flera av medlemmarna insjuknat. Med anledning av sjukdomen har söndagsskolan på platsen icke kunnat fira sin julfest.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Januari 1942
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *