Banda hushållningsgille

hade i går sitt årsmöte vilket hölls i Sanda bygdegård med lantbrukare Erik Bolin, Simonarve i Eskelhem, som ordförande. Sammanträdet inleddes med att konsulenterna Lorensson och Ljunggren höllo var sitt föredrag, belysande olika jordbruksspörsmål, varefter man höll förhandlingar.
Gillet fick ny ordförande i det att hr Bolin avsade sig återval och i stället valdes lantbr. John Vedin, Lekarve i Sanda, som ordf. Till vice ordförande omvaldes Artur Söderdahl, Valda i Eskelhem och till styrelseledamot omvaldes Robert Appelgren, Kronholmen i Västergarn med Artur Johansson, Bäckstäde i Sanda som suppleant. Vidare verkställdes fyllnadsval på en suppleantplats efter Vedin och där invaldes för två år Karl M. Pettersson, Ganne i Sanda. Fem personer föreslogos till inval i gillet.
Konsulenterna höllo därefter vardera ett föredrag och slutligen visades också ett par jordbruksfilmer. Fortsättningsskolans elever deltogo i den korta men innehållsrika jordbrukskurs, för vilken de båda konsulenterna svarade.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1942
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *