Ytterligare åtta pastorat få ny lönereglering.

Kammarkollegiet har nu till k. m:t överlämnat förslag till nya löneregleringar för prästerskapet i ytterligare åtta pastorat i Visby stift, nämligen Östergarns, Eskelhems, Sanda, Hangvars, Lärbro, När, Fårö och Vänge pastorat. Förslagen äro i full överensstämmelse med de tidigare framlagda planerna. I Närs pastorat har emellertid kyrkoherdens kontantlön fastställts till 4,560 kr. i st. f. förut beräknade 4,590 kr. och i Lärbro pastorat får kyrkoherden en kontantlön på. kr. 5,355 kr. mot tidigare angivna 5,280 kr. Ett yrkande om höjning av det fasta reseanslaget till sistnämnda kyrkoherde har icke beaktats. I den mån anslaget icke täcker kostnaderna för resorna är kyrkoherden oförhindrad att göra framställning om tillfälligt reseanslag.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *