Visby segelsällskaps

kappsegling i morgon har nu samlat tio båtar, varav ett par nya. Samling sker kl. 11 nere vid båthamnen, där seglarna få rätt tid och närmare instruktioner. Starten sker på grund av skjutningar först kl. 12. Med anledning av vissa omständigheter kommer seglingen nämligen denna gång att äga rum längs med kusten, en prick utlägges i Fridhems-viken och en prick, finnes utlagd ungefär utanför Chokoladvillan norr om staden. Från starten seglas banan medsols. Start- och mållinje är den vanliga mellan pirhuvudet och pricken Södra banken yttre. Banan blir c :a 10 distansminuter och seglas en gång, utom av klass IV, för vilken särskilda bestämmelser utfärdas. De vanliga seglingsreglerna för sällskapets kappseglingar gälla i tillämpliga delar i och i övrigt komma båtcheferna att få särskilda instruktioner vid samlin-
De anmälda båtarna äro:
Klass I: Jim, H. Alyhr; Mercedes, Georg Svensson.
Klass II a: Ninette, Nils Friberg j:r.
Klass II b: Sunny, E. Sedelius; Wynny, Sedelius—Hammarberg, Sigan, Carl Carlsson.
Klass II c: Kareten, HellströmBjörkqvist; Fimpen II, 0. Karth; Lola, Harald May.
Klass IV: Anna, Gunnar Larsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Augusti 1940
N:r 189

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *