Visby konsertförening

sammanträdde i går i rådhuset under borgmästare H. Löwenbergs ordförandeskap. Styrelsevalet resulterade i fullständigt omval av förutvarande funktionärer och föreningens, ledning består alltså av borgmästare H. Löwenberg, ordförande, red. Valton Johansson. vice ordförande, musiksergeant Knut Hultberg, bokbindare Rud. Holmqvist, musikfanjunkare The Helander och trädgårdsmästare Josef Dufberg. Suppleanter blevo byggmästare Edvin Olsson och musikfanjunkare K. Karlsson.
Vidare beslöts om det erhållna statsanslagets fördelning. 2,440 kr. stodo till föreningens disposition och därav togs c:a 2,000 kr. till arvoden åt dirigent och de två olika grupperna av orkestermedlemmar medan den återstående delen av anslaget reserverades för löpande utgifter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *