Vackert resultat av flygdagen i Klinte.

Alla listor till Gotlands Vapen böra genast redovisas!
Klintekommittén för flygdagen har nu till Gotlands vapen inlevererat ett belopp av kr. 1,075: 13, som utgör behållningen av flygdagens firande i Klinte. Det behöver icke särskilt påpekas, att detta är ett utmärkt vackert resultat.
Den kommitte, som hade saken om hand i Klinte, utgjordes av löjtnant Henning Ansen, lantbrukaren Ivar Hoppe, handelsbiträdet Sven Åke Johansson, tandläkaren Greta Lindqvist, prosten Gustaf Sjöberg och godsägaren A. Resare.
I detta sammanhang har kommit-ten för Gotlands vapen bett oss erinra, att listinnehavare omedelbart böra redovisa sina listor, enär kom-mitten f. n. håller på att uppgöra sin slutredovisning och vill ha denna klart så snart som möjligt.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 Augusti 1940
N:r 193

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *