Tyskt plan över Snäckgärdsbaden.

Felorientering i det disiga vädret?
I går morse vid åttatiden iakttogo personer, boende i närheten av Snäckgärdsbaden ett tyskt flygplan, som på ganska låg höjd flög från land ut över sjön. Planet hade av allt att döma felorienterat sig ovan molnen och i det disiga vädret kommit in över svenskt område. När misstaget upptäcktes ändrade som nämnts planet omedelbart kurs.
Främmande flygplan ha vidare på torsdagen, enligt vad försvarsstabens luftförsvarsavdelning meddelar, överflugit svenskt territorialvatten utanför Bohuslän och Skånes sydkust. Ett tyskt flygplan, som på eftermiddagen kretsade i närheten av Ystad, avvisades med luftvärnseld.
På torsdagskvällen passerade två okända flygplan över svenskt territorialvatten på Skånes ostkust. Planen fortsatte in över Blekingeskärgården och passerade Karlskrona fästning, där de avvisades med luftvärnseld.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 oktober 1940
N:r 242

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *