Tyskarna i ren förföljelseaktion.

100,000 fransmän fångna på en dag.
Rikskansler Hitlers högkvarter, 18 juni. (TT fr. DNB.) Krigsmaktens överkommando meddelar:
Frankrikes militära sammanbrott fortskrider hastigt under trycket av vårt rastlösa förföljande. Mellan Caen och Le Mans har Orne övergåtts på flera ställen, och Loire har uppnåtts ovanför Orléans fram till Nevers och söder om denna ort. Såsom redan i särskilda meddelanden bekantgjorts, ha motoriserade C-upper besatt Frankrikes rustningscentrum Le Creuzot och tagit fästningen Belfort. Fästningen Dijon har fallit utan strid. Även fästningen Metz gav sig åt en rörlig tysk avdelning, som gjorde en djärv framstöt. Därifrån ha nu de ännu försvarade delarna av Maginotlinjen på båda sidor om Diedenhofen anfallits även i ryggen. Genombrottet genom Maginotlinjen söder om Saarbrücken har utvidgats till Rhen-Marne-kanalen. Vid övre Rhen går angreppet mot Vogeserna framåt. Colmar har tagits. Enbart under gårdagen ha betydligt mer än 100,000 fångar införts.
Bytet omfattar ett stort antal franska divisioners hela utrustning och flera fästningar.
Flygvapnet fortsatte förföljningsstriden mot motståndaren som strömmar tillbaka mellan Atlantkusten och övre Loire. Särskilt framgångsrikt blev ett anfall mot den med trans-sport-, ammunitions- och motorbränsletåg överfyllda stationen Rennes. Hela tåg flögo i luften med väldiga explosioner och oerhörd panik utbröt bland trupperna. I Loiremynningen lyckades flygvapnet uppnå den hittills största anfallsverkan på fientliga transportfartyg. En väldig tonnagekvantitet förintades eller skadades svårt. Bland de träffade fartygen vilka delvis voro lastade befunno sig två transportfartyg på vardera 30,000 ton, två transportfartyg på vardera 25,000 ton, ett transportfartyg på 20,000 ton, fyra transportfartyg på vardera över 10,000 ton och flera mindre krigs- och handelsfartyg. Nio fartyg sjönko, andra brunno fullständigt upp medan explosioner utbröto ombord och åter andra kantrade.
Under natten till den 18 juni återupptogo engelska flygplan sina anfall mot icke-militära mål i norra och västra Tyskland. Motståndarens sammanlagda förluster i luften uppgingo i går till fem maskiner. Ett eget plan saknas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 19 juni 1940
N:r 139

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *