Tyska trafiken genom Sverige.

Nya invändningar i engelska underhuset.
London, 17 juli. (TT. fr. Reuter.) Vid onsdagens underhussammanträde begärdes av ledamöter ytterligare upplysningar om Storbritanniens hållning till beslutet att låta tyska trupper fara genom svenskt territorium..
Då understatssekreterare Butler i sitt svar hade hänvisat till vad han yttrade i går frågade Mander, liberal : Innebär icke den svenska regeringens handlingssätt en direkt överträdelse av 1907 års Haagkonvention? Vilka åtgärder ämnar brittiska regeringen vidtaga?
Butler svarade att brittiska regeringen redan meddelat svenska regeringen att handlingssättet innebär en allvarlig överträdelse av neutraliteten.

Trupptransporterna
hotar ej svenska neutraliteten.

Berlin, 18 juli. (TT.) Med anledning av en engelsk förklaring, att transporter av tyska trupper genom Sverige underlättar angreppet mot England framhålles här, att då England krävde fritt genomtåg för brittiska trupper gällde det beväpnade avdelningar, som skulle intervenerat i den rysk-finska konflikten, vilket ovedersägligen skulle ha förvandlat Sverige till en krigsskådeplats. Det låg alltså i den svenska neutralitetspolitikens intresse att vägra den engelska genommarschen.

Överenskommelsen ej riktad mot tredje makt.
Beträffande den tysk-svenska överenskommelsen rör det sig emellertid om permittenttåg och icke avsett att bli någon intervention och som icke hotar den svenska neutraliteten. Överenskommelsen motsvarar det grannskapliga vänskapsförhållandet mellan de båda länderna och är icke riktad mot någon tredje makt som fallet var i fråga om det engelska kravet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 Juli 1940
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *