Tvättinrättningens panna.

Med anledning av gårdagens meddelande om det av maskinisten vid infanteriregementet gjorda överklagandet av bestraffning, har det påpekats för oss från initierat håll, att uppgiften, att tvättinrättningens panna under förra vintern icke skulle varit rengjord under tiden sept.—april, är felaktig. Rengöring av pannan ägde, som också framgår av handlingarna, rum även mellan jul och nyår, den enda tid på vintern, som inrättningen icke arbetade. På grund av förhållandena vid regementet forcerades emellertid arbetet vid tvättinrättningen starkt under förra vintern, varför påfrestningen på pannan var onormalt stor och skada uppstod på densamma.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 Augusti 1940
N:r 194

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *