Tulluppbörden

för Visby tullkammardistrikt under september utgör 8,420: 74 kr. mot 13,459: 68 under motsvarande månad i fjol. I tull ha influtit 4,988: 55 kr. och i fyr- och båkavgifter 2,563: 22 kr. I ersättning för extra tullförrättningar ha uppburits 270: 53, för kommunaluppbörd 212: 04 och för hyresmedel 381: 50 kr. Extra inkomsterna ha uppgått till 3: 50 kr. Posten anståndspengar utgör 40 öre och posten bokföringspengar en krona.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 Oktober 1940
N:r 230

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *