Travtävlingar i september?

Som tidigare nämnts planerar Gotlands travsällskap travtävlingar med totalisator den 22 och 29 september i stället för julitävlingarna, som instäldes på grund av bristande tillslutning. Vid anmälningstidens utgång i dag ha omkring 25 ekipage anmälts till septembertävlingarna, varför dessa av allt att döma också komma att äga rum. Sällskapets styrelse skall om lördag sammanträda, varvid definitivt beslut torde komma att fattas i saken.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 Augusti 1940
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *