Tog domänstyrelsen för mycket betalt?

K. m:t har ej funnit skäl bifalla av dir. Otto Hanson, Rosendal, gjord framställning om åläggande för domänstyrelsen att till honom återbära hälften, 3,190 kr., av enligt hans mening för högt erlagd köpeskilling för ett parti bjälkträd å Roma kohage.
Köpet träffades år 1937.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 Juli 1940
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *