Tisdagens flyganfall mot sydkusten och Themsen.

Engelsmännen notera offer i Londonområdet.
London, 16 okt. (TT.) Tyska jaktplan företogo på tisdagen en rad angrepp mot sydostkusten och Themsenmynningen. Några fientliga plan lyckades tränga fram ända till Londonområdet, men huvudstyrkan av de tyska flygförbanden tvingades slå till reträtt. Vid bombfällningarna över Londonområdet krävdes ett antal offer, bl. a. i en verkstad, där flera personer uppges ha blivit dödade. I en konfektionsfabrik krävdes likaledes några offer. Sju tyska bombplan nedskötos på olika platser.

Hemsökelser över London i natt.
London, 16 okt. (TT.) Fienden fällde under den gångna natten ett stort antal bomber över London och dess omgivningar. Anfallet mot London var kraftigt, men skadorna blevo icke så stora som vid den raid, vilken ägde rum i början av sept. Utan urskillnad fälldes bomber över flera delar av London. Skadorna ha emellertid i huvudsak inskränkts till hus, industrilokaler och allmännyttiga företag.

Tusen tyska plan över London.
Berlin, 16 okt. (TT.) Officiellt meddelas: Då britterna fortfarande icke upphöra med att utvälja värnlös tysk civilbefolkning och icke-militära mål vid sina besinningslösa bombanfall, har tyska flygvapnet den 15 okt. och natten till den 16 med stora. styrkor företagit angrepp mot militära mål.i London, varvid omfattande skador anställts. Nära 1,000 tyska plan ha under natten fällt sina bomblaster över London och vållat ett kaos utan like där. Över 1,000 ton bomber nedkastades.

Engelska jaktplanen tvingades till strid.
Berlin, 15 okt. (TT. fr. DNB) Under de tyska bombplanens anfall mot London på tisdagsförmiddagen lyckades de eskorterande jaktplansförbanden tvinga brittiska jaktplan till strid. Ehuru engelsmännen sökte undvika kamp, uppstodo flera luftstrider. Enligt hittills föreliggande rapporter blevo härvid 31 fientliga flygplan nedskjutna. Fem tyska flygplan saknas.

Kensington-gasverket stod i lågor.
Berlin, 15 okt. (TT. fr. DNB) Tyska spaningsplan ha konstaterat att de väldiga lågor som under natten slogo upp från London härrörde från Kensington-gasverket, där flera gasbehållare exploderade efter att ha satts i brand av tyska bomber.

Tio engelska plan fälldes på tisdagen.
Berlin, 15 okt. (TT. fr. DNB) Enligt vad som nu meddelas har ett tyskt jaktplansförband, vilket som eskort åtföljde en division bombplan under ett anfall mot London, på måndagskvällen skjutit ned fyra engelska jaktplan. Därigenom ökas antalet i går nedskjutna engelska plan från 6 till 10. Vid dessa strider noterade major Mölders sin fyrtiosjunde flygseger.

Vattenledningsrören sprängdes. Översvämning.
London, 15 okt. (TT. fr. Reuter.) I en kommuniké från flygministeriet på tisdagen meddelas att en del personer dödades i Londonområdet till följd av de tyska bombangreppen. Även annorstädes fälldes en del bomber men inga allvarliga skador ha inrapporterats. Under en raid natten mellan måndag och tisdag slog en bomb igenom gatubeläggningen i en av Londons förstäder och förstördetaket till ett skyddsrum. Även några av de stora vattenledningsrören brötos genom bombträffar och en översvämning uppstod. Under några timmar fruktade man att talrika personer hade omkommit, men nu meddelas att de som tagit sin tillflykt till skyddsrummet trots de svåra förhållandena kunde ta sig ut i god ordning. Det sammanlagda antalet offer blev därför icke stort.
Enligt rapporter som ingått till kl. 17,30 ha nio fientliga plan nedskjutits under tisdagens strider. Tio av våra jaktplan saknas.

Bombskador i Westend.
Ett hus vid Bruton Street har
helt spolierats av en tysk bomb.

Kungen överlägger med Churchill och flygministern.
London, 15 okt. (TT. fr. Reuter.) Konungen mottog på tisdagen i audiens premierminister Churchill, som stannade till lunch.
Konungen mottog även flygminister Sinclair, med vilken han diskuterade den senaste utvecklingen av luftkriget, samt marinminister Alexander.

Engelska raiderna över tyska områden.
Londen, 15 okt. (TT. fr. Reuter.) Flygministeriet meddelar i sin kommuniké på tisdagsmiddagen.
Under den gångna natten ha våra bombplan åter utfört anfall mot Berlin och andra mål i Tyskland samt i det av fienden ockuperade territoriet. I Berlin bombarderades flera viktiga militära mål med kraftig verkan. Raider företogos också mot oljeförråd i Stettin, Bohlen, Rotha, Magdeburg och Meisburg.
Anfallet mot Stettin var särskilt verksamt. En stor avdelning bombplan anföll Le Havre, där man av de eldsvådor och explosioner som följde kan sluta sig till att avsevärda skador anställdes. Andra plan, som till följd av väderleksförhållandena icke kunde upptäcka sina ursprungliga mål, bombarderade dockor i Hamburg, Emden och Den Helder, järnvägslinjer vid Göttingen, Lingen och Hannover samt ett flertal fabriker och aerodromer.
Från dessa vidsträckta operationer och från de patrullflygningar som utförts av plan ur kustförsvaret under måndagen ha fyra av våra flygplan icke återvänt till sina baser.

Tungt tyskt järnvägsartilleri i aktion vid kanalkusten.

Bombardemangen mot Berlin.
London, 15 okt. (TT. fr. Reuter.) Flygministeriets informationsbyrå meddelar angående flyganfallen mot Berlin natten till tisdagen att de brittiska bombplanen flögo över den tyska huvudstaden i nära 75 minuter, varunder de uppsökte och bombarderade vissa militära mål i stadens hjärta och i utkanterna. En lätt dimma inhöljde Berlin, då de första bormbplanen strax efter kl. 2 på morgonen trängde in över den yttre gördeln av stadens kraftiga luftvärn. Ett stort gasverk vid Danziger Strasse 4 å 5 km. från stadens centrum kunde snart upptäckas och ett antal välriktade grovkalibriga bomber framkallade eldsvådor, som inom kort fingo stor omfattning. Några minuter senare bombarderade ett plan godsstationen vid flygplatsen Tempelhofer Feld. Andra bombplan riktade sina anfall mot militära mål i Berlins centrum. Flera ton sprängbomber av grov kaliber och ett mycket stort antal små brandbomber fälldes mot dessa mål. En tung bomb träffade stickspåren vid Lehrter Bahnhof ungefär 2 km. från Brandenburger Tor.

Tysk rapport: 37 nedskjutna brittiska plan på tisdagen.
Berlin, 16 okt. (TT.) 37 brittiska flygplan nedskötos under tisdagen vid luftstrider över England och Kanalen, medan de tyska förlusterna hittills utgöra 6 plan. Tyska lätta bombplan i stort antal bombarderade på tisdagseftermiddagen viktiga mål i södra England. I en oljedepå uppstod en jättebrand. I London bombarderades främst Victoriadockorna, och anfall företogos även mot staden Cambridge.

Lika många tyska som engelska plan, uppges i London.
London, 16 okt. (TT.) Officiellt meddelas att enligt hittills föreliggande uppgifter 18 tyska flygplan förstörts under tisdagen. 15 engelska plan ha förstörts, men piloterna från nio av dem ha räddats.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 oktober 1940
N:r 240

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *