Tionde- och tacksägelsefesten i Helgeandskyrkan.

Vid förmiddagens gudstjänst i går höll Visby Friförsamling sin tiondefest. Gudstjänsten var välbesökt. Pastor Björkstig inledde med läsning av 95 psalmen varefter pastor Damberg och Arvid Olsson nedkallade välsignelsen över stunden. Pastor Björkstig talade över orden i 92 psalmen: ”Det är gott att tacka Herren” och erinrade om den nåd som blivit oss Svenska folk beskärd. Tal. uppmanade också de församlade att värdesätta gåvorna som Gud giver. Kören bidrog med flera vackra lovsånger. Efter predikan frambars offret. Denna stund i gudstjänsten är särskilt gripande och högtidlig, när alla bör fram sitt offer. Att offervilja icke saknas bevisar resultatet av gårdagens offerstund då 625 kronor insamlades. Pastor Björkstig nedkallade till sist Guds välsignelse över offret och de offrande.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 14 oktober 1940
N:r 238

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *