Till insamlingen lör Gotlands vapen

har fru Anna Sahlin överlämnat en värdefull guldmedalj, som hennes framlidne man, majoren G. Sahlin, erhållit av Visborgs skyttegille den 15 febr. 1910.
Direktören Knut A. Falcks sterbhus har till insamlingen överlämnat försäljningsvärdet av den bortgångnes frimurarering.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 2 Augusti 1940
N:r 176

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *