Tbc-dödligheten

är alltjämt på tillbakagång. Detta enbart glädjande faktum framgår klart av nu offentliggjorda siffror rörande tuberkulosdödligheten under 1939. Antalet döda i tuberkulos av alla slag har befunnits utgöra 4,778. Ännu så länge är siffran visserligen endast preliminär, men en ev. justering kan ej tänkas medföra väsentlig ändring. Därmed har tuberkulosdödligheten satt nytt bottenrekord; jämfört med år 1938 är att anteckna nedgång med 333 fall. Sedan krigsåren 1914—18 har dödligheten sjunkit med mera än 50 proc.
Störst är tbc-dödligheten numera i Norr- och Västerbottens, Västernorrlands och Blekinge län; minst i Södermanlands och Skaraborgs. Den nya årsstatistiken redovisar för Gotlands län 56 döda i tuberkulos mot 54 det närmast föregående året och 85 under förra krigets år. Huru stora framgångar som sedan dess vunnits i kampen mot dessa sjukdomar kan också utläsas därur, att antalet döda sjunkit i länet från 1,75 till 0,96 pr 1,000 invånare. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Juli 1940
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *