Stockholms rådhusrätt ville icke förklara regeringsbeslutet olagligt.

Rådhusrätten har nu avkunnat dom i det mål,, som häradshövding Hugo Krok i Visby väckt mot k. m :t och kronan söm efterspel till det åtal Krok var föremål för 1937.
Vid detta dömdes som bekant Krok av högsta domstolen till ett års suspension från sitt ämbete såsom häradshövding för Gotlands södra domsaga. När året för suspensionen gått till ända anmälde sig Krok åter till tjänstgöring men hovrätten, som hade avgörandet gav i stället Krok fortsatt tjänstledighet tills vidare. Krok klagade hos regeringen, som i konselj fastställde hovrättens beslut och i samma konselj avvisades också anspråk, som Krok framförde om ersättning för förlorade löneförmåner under den tid Krok varit tjänstledig bl. a. under målets handläggning, alltså den tid han varit tjänstledig, som icke inginge i suspensionsåret.
Under den långa rättegång, som nu avslutats, har häradshövding Krok åberopat ett uttalande till sin förmån av lagexperten, professor Reuterskiöld. Hans yrkande i rättegången var att Stockholms rådhusrätt skulle förklara regeringens i konselj fattade beslut såsom olagligt.
Rådhusrätten har emellertid i sin nu avkunnade dom helt avvisat häradshövding Kroks yrkanden. Han har i stället dömts att ersätta kronans rättegångskostnader i denna process med 275 kronor.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *