Stadens folkskolor.

Visby stad skoldistrikt har erhållit tillstånd att under det kommande läsåret fortfarande ha tre e. o. lärarebefattningar i folkskolan. Däremot har förordnats, att de båda e. o. befattningarna vid småskolan skola indragas.
Till e. o. lärare vid folkskolan har folkskolestyrelsen förordnat folkskollärarne Gunnar Lindgren och John Örve samt folkskollärarinnan Maria Nilsson.
Till vakansvikarier vid småskolan har förordnats småskollärarinnorna Valborg Förare och Ragnhild Rollström.
Folkskollärarinnan Rosa Hellström har för höstterminen beviljats tjänstledighet på grund av sjukdom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 Augusti 1940
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *