Staden måste öka sin gengasbilpark.

På grund av de ökade svårigheterna att få bensin ser sig drätselkammaren nödsakad att föreslå stadsfullmäktige bifalla inköp av 5 gengasaggregat för en sammanlagd beräknad kostnad av 16,000 kr. Av aggregaten avses fyra för renhållningsverket och ett för elverket. Kostnaderna böra bestridas med 3,000 kr. av elverkets överskottsmedel och resten av årets medel. till andra och oförutsedda utgifter. Frågan om aggregattypen har lämnats öppen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Augusti 1940
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *