Slite

Höstfest.
Syföreningen ”Hoppet” hade i onsdags kväll en mycket välbesökt höstfest i Metodistkyrkan. Festen började med en gemensam sång. Pastor Smedberg ledde i bön och läste ett bibelord samt höll ett kort hälsningstal. Sedan strängmusiken sjungit några sånger vidtog servering av kaffe. Efter en gemensam sång och en sång av strängmusiken höll kyrkoherde Wernberg föredrag. Han talade över ämnet: ”Några tankar och reflexioner inför tiden”. Han betonade nödvändigheten av tro och förtröstan till Kristus för att kunna hålla ut i en som denna prövande tid. Tro på Kristus har för de kristna under gångna tider varit segerkraften och är det även nu. Kristus har sagt: ”Varen vid gott mod, jag har övervunnit världen”. Detta är för oss ett gott budskap. Efter föredraget sjöngs psalmen ”Herren är min herde god, mig skall intet fattas”. Strängmusiken sjöng ännu en sång, varefter festen avslutades med bön och lovsång.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 31 Oktober 1940
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *