Slite

Visning av kungafilmen
anordnas av Kronprinsessans gåvokommitté för neutralitetsvakten måndagen den 21 dennes å kommunala mellanskolans högtidssal. Det blir tre föreställningar, i det att den första, som. börjar kl. halv 6, är avsedd för skolungdom, som har att erlägga en tjugofemöring i inträdesavgift. Vid de två andra föreställningarna, som börja resp. kl. 7 och halv 9, är avgiften en krona, men militär behöver endast betala 25 öre.

Spänstiga hemvärnsmän i Slite.
En spänstavdelning med hemvärnsmän som deltagare sätter kl. 6 i kväll i gång i Slite. Ledare blir chaufför Herbert Nord, en av de spänstledare som utbildats vid spänstledarekursen i Slite. Man räknar med ett 20-tal deltagare. Lokal blir Slite hamnskola.
Gymnästiken har f. ö. kommit bra i gång i köpingen, då flera gymnastikavdelningar nu äro i verksamhet.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 16 oktober 1940
N:r 240

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *