Slite.

Intresset för kyrkofullsnäktigevalet
får man icke utläsa bara i siffrorna vid valet, säger man på initierat håll. Ursprungligen hade man tänkt, att kyrkofullmäktigevalet skulle kunna äga rum i samband med riksdagsvalet den 15 sept., men detta stötte på hinder genom gällande bestämmelser. Det fanns alltså intet annat att göra, än att ordna ett särskilt val ett par veckor efter riksdagsvalet, och efter överläggningar mellan partierna enade man sig om, att detta skulle ske med gemensamma listor. Därigenom räknade man just med, att partierna skulle slippa att allmänt mönstra upp sina väljare nu omedelbart efter förra valet, men att resultatet ändå skulle bli rättvisande för styrkeförhållandena inom kommunen. Det hela var alltså arrangerat med syfte, att valmännen icke skulle besväras i onödan, och man kunde därvid med säkerhet utgå ifrån, att de gemensamma listorna skulle lojalt respekteras, så att inga splittringsaktioner skulle påverka utgången. I detta avseende bekräftades ju också förhoppningarna — en enda sedel var undantaget, som bekräftade regeln. Man får sålunda inte döma det kyrkliga intresset i Slite såsom dåligt, därför att tillslutningen till detta gemensamhetsval var så ringa, det vore att göra köpingens invånare orättvisa, framhåller man och detta tydligen med rätta.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Oktober 1940
N:r 227

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *