Slite

Kommunala mellanskolan börjar.
Upprop förrättades i går i kommunala mellanskolan och inalles närvoro 61 lärjungar, därav 13 i klass IV, 14 i klass III, 11 i klass II och 23 i klass I.
Som vakansvikarie för fil. och teol. kand. I. Dahne tjänstgör fil. mag. Ruth Spångberg, i teckning undervisar för detta läsår lärarinnan Maja Bäckman, Valbo, och timlärarinna i slöjd blir fru Inga Dahne.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Augusti 1940
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *