Skatteutjämningsbidragen.

Från 15-miljonersanslaget till skattetyngda kommuner ha sammanlagt 1,086 städer, köpingar, municipal-samhällen och landskommuner tilldelats understöd med tillhopa 14,978,614 kr. mot 13,754,545 kr. förra året. Antalet ansökningar hade uppgått till 1,163 mot 1,203 i fjol. Således en nedgång med 40. Ansökningar från 1 köping, 28 municipal-samhällen och 48 landskommuner eller således från 77 samhällen ha avslagits mot 112 förra året.
Städernas andel av årets understöd uppgår till 498,087 kr. (f. å. 616,937 kr.). Köpingarna ha tilldelats 53,747 kr. (80,252). Till municipalsamhällen och egentliga landskommuner ha bidrag utgått med 14,426,780 kr. (13,05 milj. kr.).
Av städerna har Luleå i år fått det största understödet nämligen 151,925 kr. Töreboda har erhållit det största bidraget bland köpingarna eller 23,391 kr.
Till 67 landskommuner i Gotlands län har beviljats 174,648 kr.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *