Skattekraftens ökning.

Antalet skattekronor i rikets städer för 1941 beräknas av Sv. stadsförbundet preliminärt ha ökats med ej mindre än 8 ½ proc. Allra kraftigast är höjningen i Karlskoga, nämligen 56 ½ proc. , givetvis beroende på den ökade driften vid Bofors. Rätt kraftiga höjningar uppvisa även Köping, Skellefteå, Vimmerby, Tidaholm m. fl. Endast två städer, Jönköping och Hjo, förete minskning. I 42 städer utgör stegringen 10 proc. och därutöver, i 50 städer varierar höjningen mellan 5 och 10 proc., och endast i 23 städer har förbättringen stannat någonstans under 5 procent.
I Visby har antalet skattekronor som bekant enligt årets taxering blivit 154,282 mot 142,736 i fjol, d. v. s. ökningen utgör 8,1 proc. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 Augusti 1940
N:r 183

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *