Skarpskjutning

med kulspruta från flygplan äger rum tiden 29 aug.-15 oktober dagligen utom lördagar och söndagar mellan kl. 08,00-17,00 mot mål på stranden dels i trakten av Ar (Västra Nackevik) med skjutriktning norr ut och dels c:a 3 km. sydsydost Fårösund med skjutriktning öster ut.
Farligt område en sektor med 30° vinkel å ömse sidor om ovan angivna skjutriktningar och en radie av 5 km.
Röd flagga är hissad vid målen, då skjutning pågår.
Vägar till det farliga området äro spärrade.
Allmänheten varnas att uppehålla sig inom eller passera det farliga området, då skjutning pågår.
ÖVNINGSLEDAREN.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 Augusti 1940
N:r 197

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *