Skandinaviska kreatursförsäkringsbolaget

i Stockholm har utbetalat följande skadeersättningar till försäkringstagare inom Gotlands län under juni månad 1940.
För hästar till: lantbrukarna Herman Jakobsson, Lilla Velinge i Buttle, 400 kr., Alvin Hjelm, Kodings i Hemse, 350 kr., Anshelm Carlsson, Nors i Fleringe, 250 kr., Josef Björklund, Larsarve i Roma, 240 kr., Klas Magnusson, Forsa i Hejde, 160 kr., A. Resare, Klintebys, 2 st., 680 kr., Arvid Gardell, Bäcks i Hangvar, 200 kr., E. Göransson, Dals i Grötlingbo, 250 kr.
För föl till: lantbrukarna Herman Larsson, Lingvede i Havdhem, 42 kr., Axel Carlsson, Kube i Stenkumla, 70 kr., nämndeman Lennart Pettersson, Gudings i Vallstena, 119 kr., lantbrukarna Aug. Håkansson, Vible i Västerhejde, 90 kr., Alb. Strömbeck, Botvalds i Ardre, 120 kr., Gustaf Olsson, ösarve i Bäl, 180 kr., Frida Ahlqvist, Roma, 60 kr., Gustaf Cedersten, Granskogs i Dalhem, 64 kr., Elof Nilsson, Lilla Hästnäs, 89 kr., Karl Nilsson, Hallbjens i När, 58 kr., Carl I. Sandqvist, Myrungs i Linde, 69 kr., Axner Smedberg, Prästbåtels i Vänge, 95 kr., godsägare Gösta Hult, Suderbys i Västerhejde, 70 kr., lantbrukarna Albin Pettersson, By i Hablingbo, 70 kr., Anselm Pettersson, Esarve i Levede, 70 kr., Adolf Johansson, Kopungs i Ardre, 70 kr., Aug. Olofsson, Lilla Åkra i Barlingbo, 89 kr., köpman Harry Angelöw, Rågåkra i Hejde, 99 kr., lantbrukarna Axel Olsson, Homa i Stenkumla, 79 kr., Gottfrid Pettersson, Sigvalda i Etelhem, 70 kr., Henning Jacobsson, Fackla i Östergarn, 90 kr., Elias Jakobsson, Smedegårda i Björke, 60 kr.
För nöt till: lantbrukarna Nils Pettersson, Gisslauser i Lärbro, 150 kr., Knut Stenström, Moos i Stenkyrka, 250 kr., Per Olof Ählander, St. Ihre i Hellvi, 125 kr., Bengt Bengtsson, Lan-gens hage, 100 kr., Enelius Fredin, Nygårds i Garda, 250 kr., Kristian Fohlin, Kisslings i Fole, 107 kr., Gustav Johansson, Liffride i Lärbro, 240 kr., Gustav Olofsson, Botvide i Sanda, 250 kr., Knut Thomasson, Västkinde, 300 kr., fjärdingsman Lennart Yttergren, Thuna i Stenkyrka, 300 kr., godsägare Harald Cramér, Smiss i Eke, 300 kr., lantbrukaren Selma Nyberg, Kyrkebys i Hangvar, 200 kr.
För svin till: lantbrukaren N. A. Lindgren, Likmunds i Gerum, 56 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 Juli 1940
N:r 168

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *