Sjökapten Jarl Ohlssons eldbegängelse

ägde igår eftermiddag rum i Norra krematoriet i Stockholm. Sedan de i högtidligheten deltagande under sorgemusik tagit plats förrättade pastor Irstam jordfästningen o. utförde också begravningsmässan. Under det kistan sänktes spela, des Air av Händel och som avslutning utfördes å orgeln. Sorgehymn av O. Lindberg.
Bland den rika skörden av kransar, som sänts till båren, märktes från Äng-fartygs A. B. Gotland, från dess kontorspersonal, från befälhavarna å bolagets fartyg, från Skeppargillet, från styrmän och arbetsförmän vid bolaget, från bolagets maskinister och från besättningen å ångf. Hansa. Vidare hade kransar sänts från Söderströms skeppsstuveri A.-B., Rederiagenturen, Sveabolagets ångbåts kontor i Kalmar, Stockholm-Nynäs järnvägs A.-B., från ångfartygen Tjust och Gamleby m. fl. Den bortgångnes minne hade även hyllats genom gåvor till Blomsterfonden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 Augusti 1940
N:r 199

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *