Sista resan.

”Gamle Majen” drar rälsvagnen då Vesterhejdebanan plockas upp.
Foto: Gotlands Allehanda.

Bandelen Hallvards—Kneippbyn är nu borttagen vad rälsen angår och banans slipers ha upplagts i travar. Vår bild är tagen vid Axelsro.
”Mycket tålde den skrattas åt, men mera att hedras ändå”, skulle man efter känd förebild kunna säga om Vesterhejdebanan. Den gamla ångspårvagnen från Hornsgatan i Stockholm var originell redan på sin tid i Stockholm, Vesterhejdebanan fick en attraktion även i den, men så småningom kom det lok och så lokvagnen Rone-Majen eller som den mest kallades Majen. Vad som skall bli materielens öde i fortsättningen är väl ännu icke bestämt, men för alla trafikanter åt Högklint och Hallvards till har järnvägen i många år, trots sina skröpligheter varit en stor hjälp. Medan man vackra dagar stolt for på cykel eller skjuts, tog man ruskdagar gärna till järnvägen. Nu har busstrafiken avlöst järnvägen, utvecklingen går framåt och det gamla avpolleteras. Det är på sin plats med en honnör när en gammal trotjänare såsom i detta fall lämnar plats för den nya tidens kommunikationsmedel. Och detta må även gälla det företags personal, som under mer eller mindre osäkra förhållanden betjänat allmänheten, vare sig detta skett med hjälp av lok eller ”gamle Majen” eller eventuellt någon vinter med hjälp av trafikanterna själva. Tack för år som gått.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juli 1940
N:r 170

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *