Segelsällskapets kappsegling.

Fin segling i god bris och krabb sjö.
Visby segelsällskap hade igår anordnat kappsegling här i Visby men på grund av svårigheterna att sätta ut rundningsprickarna hade banan denna gång förlagts längs med kusten. Den seglades nu från Visby till Högklint, där en prick i Fridhemsviken rundades, varefter kursen sattes på en annan prick, som stod utsatt ungefär utanför Chokladvillan. Härifrån gick så färden tillbaka till målet. Start och mål voro de vanliga — en linje mellan vågbrytarepiren och slätpricken Södra banken yttre.
Tio båtar hade anmält sig och av dessa startade nio. Den tionde, en öppen snipa, avstod, dels hade det blivit ganska blött ombord och dels skulle båten segla ensam i sin klass. Bland de nio startande såg man en ny, nämligen stadsarkitekt Karths Fimpen II, en kraftig koster, som visade sig vara både sjöbåt och god seglare.
Vädret var på morgonen mycket vackert med en svag bris, men ju längre man kom på förmiddagen, dess mera mulnade det och samtidigt ökade vinden. Starten hade på grund av skjutningarna på banorna söder om staden, uppskjutits till kl. 12, och då startskottet gick på slaget 12, blåste en 7-8 sekundmeters vind, som under seglingen höll sig rätt byig mellan syd och sydsydväst. Sjön var ganska krabb och en del av båtarna hade rätt fuktigt ombord.
Efter starten — då Ninette kom över som första båt, följd av Sunny och Fimpen II — gällde det att besluta sig för den rätta chansen, hålla till sjöss i grövre sjö eller krypa under land och kanske få mindre vind. Fimpen II och Ninette bl. a. höllo ut medan Jim efter ett kort slag utåt kröp ned efter land och drog ifrån ganska bra. Med stora eller små slag slog sig eskadern emellertid ned till Högklint, där Jim rundade pricken som första båt kl. 12,51,15, 6,5 min. före Ninette, som tätt följdes av Mercedes och Sunny, som rundade några sekunder före 13. En timme och 7 minuter efter starten rundade Sigan, 13,11 Fimpen II, Wynny 13,14 och Kareten 13,19. Lola, som för dagen föreföll att vara ur slag, rundade först 13,42 och gick ur efter återkomsten till staden.
Sedan man rundat vid Högklint sattes allt vad segel man hade — man fick bra tillfällen visa sin förmåga att sätta och föra länssegel — och en snabb läns vidtog med Jim som en raket i spetsen. Han tog vatten över sig men framåt gick det. Såväl Jim — som nu upplever sin 36:te seglarsommar — med sällskapets seglande grand old man Henrik Alyhr vid pinnen, gjorde liksom Ninette och Mercedes, som dock äro mera byggda för utsjösegling, uppemot 7,5 knop i genomsnitt på länsen. Även Sunny, E. Sedelius, visade sina goda seglingsegenskaper och torde även ha gjort c:a 7 knop på länssträckan. Jim, som vid Högklint låg 6 min. före Ninette och 7 före Mercedes, hade vid Chokladvillan ökat försprånget till 8 min. före Ninette och nära 10 min. före Mercedes. Mercedes tog emellertid upp sig på kryssen in till staden och passerade Ninette. Jim ökade sitt försprång ytterligare.
Ankomsttiderna i mål voro — de beräknade tiderna och placeringarna bli senare föremål för uträkning:
Klass I: Jim, H. Alyhr, 14,09,43; Mercedes, Georg Svensson, 14,18,17.
Klass II a: Ninette, Nils Friberg j:r, 14,22,25.
Klass II b: Sunny, E. Sedelius, 14,29,11; Wynny, Sedelius-Hammarberg, 15,01,51; Sigan, Carl Carlsson, 14,41,07.
Klass II c: Kareten, BjörkqvistHellström, 15,05,25; Fimpen II, 0. Karth, 14,47,25.
Om man med hänsyn till kryssen räknar med att båtarna i verkligheten fingo segla minst 15 distansminuter i stället för banans 10, gjorde även en så stor och tung båt som Kareten c :a 5 knop i genomsnitt på hela seglingen, vilket väl får betraktas som utmärkt. Seglarna föreföllo också allmänt vara belåtna med sin dag, det hade varit trevlig segling, god fart och gott humör, även om det ibland var fuktigt. Man slapp emellertid regn och fick då och då en solglimt. Inga olycksfall inträffade och ingen tjyystart vållade seglingsnämnden bekymmer — Visby segelsällskap kan registrera ännu en god och trevlig seglardag. Intresset hos allmänheten var också stort och det var gott om intresserade nere vid ”jakthamnen” både före, under och efter seglingarna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 Augusti 1940
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *