Scoutdistriktet.

Distriktskvarterets sammansättning.
Scouternas distriktskvarter konstituerade sig på söndagen så att sergeant Ture Johansson, Bunge scoutkår, blev kassaförvaltare, folkskollärare Gösta Hörling, Visby, blev sekreterare och prosten Sjöberg samt folkskollärare Lindström ledamöter utan funktion. Biskopen blev som förut nämnts vald till ordförande och kapten Friberg blev vice distriktschef.

Besök i Slite och Fårösund i dag.
I dag har scoutchefen ägnat kårerna på norra Gotland sitt besök. I Slite inträffade han på förmiddagen och sedan fortsättes resan till Fårösund.
I morgon lägges programmet så att Stenkyrkakåren besökes på middagen och därefter hålles en högtid i kyrkan kl. 3,30.

Scoutmiddag på Stadshotellet i morgon.
Som en avslutning på scoutchefens besök ämnar man samlas kring honom vid en subskriberad middag på Stadshotellet, till vilken envar för scouting intresserad person kan anmäla sig före kl. 2 i morgon. Scoutchefen kommer då att tala något om den rörelse han leder och om sina intryck från inspektionen bland gotlandsscouterna.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 Augusti 1940
N:r 196

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *