Samvetsömma få arbeta vid skjutbanorna.

Även här på Gotland kommer den framförda idén, att samvetsömma värnpliktiga, vilka som bekant hittills icke inkallats till beredskapstjänst, skulle få göra arbeten vid skyttegillenas banor, att sättas i förverkligande. Den 15 augusti inrycka 15 värnpliktiga av denna kategori och komma att få fullgöra ”arbetstjänst” vid olika skjutbanor med början på norra Gotland.
Alldenstund anslaget till skjutbanornas underhåll varit alltför knappt för att ge gillena möjlighet att hålla banorna i stånd, kommer denna arbetsform mycket välkommet nu i hemvärnsarbetets tid.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 Augusti 1940
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *