Rödakorsfest i Träkumla.

Landshövdingen inspekterade nya bastun.
I lördags hölls i Träkumla skola en bastufest, anordnad av rödakorskretsen på orten. Sammankomsten hedrades av landshövdingens och kapten Struves närvaro. Trots det ihållande regnet under aftonen var lokalen fullsatt. Sedan ordföranden för kretsen hr Vahlgren hälsat landshövdingen och de övriga gästerna välkomna, talade länets hövding angående Röda korsets historia och verksamhet med särskild tonvikt lagd vid dess betydelse under nuvarande kristillfälle. Röda korsets värde i krig kunde inte nog skattas, påpekade talaren, som framhöll att t. ex. under rysk-finska kriget båda parterna i möjligaste mån aktat Röda korsets förbandsplatser och sjukhus.
För ortens rödakorskrets blev landshövdingens besök till synnerlig glädje, då han kunde meddela att Röda korsets centralstyrelse beviljat ett anslag på 500 kr. till det bastubygge som utförts i Träkumla, ett belopp som senare på kvällen överräcktes till kretskassören. Föredraget avtackades med hjärtliga applåder.
Efter landshövdingen framträdde en grupp skolbarn, som sjöngo ett antal allsånger. Nästa programpunkt var ett kåseri av red. B. O. Ljungberg, som gav en roande historik över ”Badet genom tiderna”. Efter några musiknummer spelade av fröken Magne, uppträdde en skådespelartrupp, bestående av skolbarn, med en sketch, behandlande ett ”bastuäventyr”, något som livligt senterades. Denna punkt avslutade underhållningen. Festen avslutades, med kaffesamkväm.
I samband med kvällens högtidlighet inspekterades den välbyggda bastun av landshövdingen och kapten Struve.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Oktober 1940
N:r 233

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *