Resan till Karlsö

i går inhiberades, enär vädret på morgonen såg en smula hotande ut och det befarades, att resan icke skulle bli så lyckad, som önskvärt vore.
Ångbåtsbolaget har emellertid nu beslutat, att göra en extra resa till Stora Karlsö nästa söndag. De anmälda, som löst biljetter till gårdagens resa, kunde i stället få använda dessa på söndag. Skulle de vara förhindrade härtill, återbetalas biljettavgiften å ångbåtskontoret.
Resan till Karlsö nästa söndag kommer att gå av stapeln, även om tillslutningen icke skulle bli så stor som annars. Däremot måste naturligtvis hänsyn tagas till vädret.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Juli 1940
N:r 172

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *