Regnet som försvann

skulle man faktiskt kunna sätta som beteckning på gårdagens väderlek. Större delen av dagen såg det nämligen synnerligen lovande ut ur nederbördssynpunkt med svarta molngubbar runt horisonten samt då och då ett par regndroppar svävande i luften. Men regnet försvann som sagt. Det blåste fullkomligt bort, och de ställen på vår ö, där man kunnat inregistrera någon nederbörd att tala om, äro lätt räknade. I När, som tycks vara en relativt lyckligt lottad socken, föll det sex å sju millimeter, i Stånga 0,8 och vid Östergarn 0,1. I övrigt rapporteras ingen nederbörd.
Däremot blåste det desto värre, vilket ytterligare torkade ut den förut torra jorden och dessutom minskade effekten av de regndroppar, som föllo här och där. I byarna var vindstyrkan uppe i drygt 20 sekundmeter. Några svårare olyckor på grund av blåsten ha icke inrapportsrats, om man undantar, att en av de stora lönnarna vid Östra järnvägsstationen i går middags skattade åt förgängelsen och ramlade ned över järnvägsspåren. I fallet drog den med sig en del ledningar, varför det tog en stund att få skadorna reparerade.
I den s. k. Ruteskogen ned mot gränsen till Fleringe upptäckte två chaufförer, som färdades vägen fram, att eld utbrutit på marken mitt under den värsta blåsten. Lyckligtvis hade den just uppstått och kunde därför släckas efter att endast ha avbränt ett par kvadratmeter. Här avvärjdes tydligen en oöverskådlig eldsolycka, ty trädbeståndet är tätt i dessa trakter, och med rådande vindförhållanden hade det säkerligen blivit mycket svårt att begränsa en skogseld.
Regn har annars på fastlandet i natt fallit i bl. a. södra och västra Götaland samt i Norrland. Haparanda fick 25 och Halmstad 28 mm.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 27 juni 1940
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *