Regn över Gotland!

Emma kom med efterlängtad väta — men mera behövs.
Den som till äventyrs lyssnade på väderleksrapporten i radio i går kväll fick till sin förvåning höra, att ”Fårö på Gotland” fått hela 9 mm. nederbörd. Uppgiften föreföll minst sagt sensationell och överglänste betydligt i detta hänseende de utrikespolitiska händelserna. Man \hade nämligen på allvar börjat tro, att det inte k a n regna på Gotland. Såsom ett ytterligare bevis om motsatsen fink gotlänningarna dock i morse uppleva några kraftiga regnskurar, som föllo över stora delar av ön i samband med ett åskväder. – Det har väl i allmänhet ” inte blivit några imponerande nederbördssiffror, men under nuvarande förhållanden mottas även minsta bidrag med största tacksamhet, och någon nytta har väl vätan i alla fall gjort. F. ö. ser det på förmiddagen ännu. ganska mulet ut, varför man kanske kan hoppas på ytterligare skurar under dagens lopp.
Av de rapporter, som under förmiddagen kommit oss tillhanda framgår, att så gott som hela. Gotland blivit. delaktigt av regnet ehuru givetvis mängderna växla ,gänska betydligt. Åskan tycks ej heller på någon plats varit inne över land, trots att det på sina håll varit ganska kraftiga knallar. För att börja söderöver, så kan från Vamlingbo antecknas en kraftig skur på morgonen, som dock ej torde ha gett mer än 3 å 4 mm. När hade ungefär samma siffror, Östergarn 5-6 mm., Stånga och Vänge 10 Anga 8, Vall 7, Endre 6, Hörsne 17, Visby 4,2, Dalhem 5 mm. och Fårö omkring 1 mm. Rekordet innehas som synes av Hörsne, där det kom ett riktigt skyfall. Även i Vänge regnade det mycket häftigt och där kom det dessutom en kraftig hagelskur.
Medan detta, skrivits har det tyvärr börjat klarna igen men runt horisonten kretsa fortfarande svarta moln, så man vet aldrig vad dagen ännu kan bära i sitt sköte. Under alla förhållanden hoppas vi nu, att Kristina inte skall visa sig vara sämre än Emma.
Sedan ovanstående skrivits har åter kommit ett par skurar, som väl bättrat på statistiken med någon eller några millimeter. Det kan kanske till slut bli en riktig rotblöta, om det fortsätter som det börjat.
Bland morgonens nederbördssiffror kan nämnas 10 mm. vid Nygårds i Västerhejde, 4 mm. i Lärbro plus 1 mm. i går morse samt 11 mm. i Vallstena kl. 8 i morse, Stenkyrka hade 7 mm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Juli 1940
N:r 167

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *