Rättegångssaker.

Målet återförvisades till häradsrätten.
Svea hovrätt har undanröjt Gotlands norra häradsrätts utslag att döma försäljaren O. Gabrielsson från Piteå till två mån. straffarbete för bedrägeri bestående däri att han försålt värdelösa läkemedel. Med hänsyn till målets beskaffenhet borde G. personligen och inte genom ombud ha kommit tillstädes vid rätten. Då så inte skett får häradsrätten nu på nytt uppta målet till behandling.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 Juli 1940
N:r 173

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *