Prosten Klas Havrén.

Klas Havrén

Efter en tids sjuklighet och avtynande avled idag i sitt hem i Hemse prosten emeritus Klas Havrén, 80 år gammal.
Född den 16 dec. 1859 i Hablingbo, avlade,den nu bortgångne studentexamen i Visby 1882, teol. fil.-examen i Uppsala 1884, teor. teologisk och prakt. teol. examen 1886 samt prästvigdes samma år. Efter att ha tjänstgjort som domkyrkoadjunkt i Visby blev han komminister i Östergarn 1889 samt utnämndes till kyrkoherde i Fardltems pastorat den 10 nov. 1894, vilken tjänst han tillträdde den 1 maj 1896. År 1928 utnämndes han till prost över egna församlingar samt avgick som emeritus den 1 maj 1933.
Den hänsovne var på sin tid en verksam man, som bl. a. nedlade ett stort arbete för skolfrågans i pastoratet ordnande. Det var omkring sekelskiftet som frågan om en folkskola i varje socken blev aktuell. Från början var det en gemensam folkskola i Linde för hela pastoratet samt en småskola i Fardhem och en i Linde. Så småningom tillkommo folkskolorna, vilka äro av formen B2-skolor.
Även kyrkorna i pastoratet blevo under prosten Havrens tid som kyrkoherde föremål för en genomgripande restaurering och förseddes bl. a. med värmeugnar. Dessa och andra för pastoratet nyttiga åtgärder torde man närmast ha den nu hädangångne att tacka rör. Vidare knn nämnas att prosten Havren hade uppdraget som minnestecknare vid Prästmötet i Visby år 1921.
Prosten Havrén var ledamot av andliga ståndet av Vasaorden.
Den bortgångne sörjas närmast av maka, född Landström, samt fyra barn, nämligen en son, kyrkoherde i Fardhem, och tre döttrar, av vilka en är gift med domkyrkokomminister Nils Öberg härstädes, en gift på fastlandet och en skolköksföreståndarinna vid folkhögskolan i Hemse.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Juli 1940
N:r 170

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *