Primuskök vållade eldsvådeunge.

I dag på middagen alarmerades brandkåren till Östra Vi, där eld utbrutit i fastigheten Björkvägen 4. När brandkåren kom till platsen var elden redan släckt genom rådiga personers ingripande och det återstod alltså inte mycket för brandmännen att göra. Elden hade uppkommit från ett primuskök, som föll omkull, då man höll på att värma upp det med rödsprit. Spriten rann ut på golvet och lågorna grepo tag i en väggpanel, varifrån elden spred sig vidare in i väggen. Efter vatten-begjutning och en mindre upphuggning av väggen var all fara över och skadorna blevo därför ej av allvarligare art.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Juli 1940
N:r 164

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *