Pétain måste flytta?

Regeringsmedlem sonderar Paris.
Berlin. (TT.) Till DNB meddelas via Genéve: Petit Dauphinois säger sig ur välunderrättad källa i Vichy ha erfarit att man livligt önskar att regeringen Pétain skall flytta till Paris, emedan i Vichy vissa tendenser skulle göra sig gällande, som tydde på, att man icke intog en lojal hållning till regeringen Petain.
Möjligen kommer redan innevarande vecka en medlem av kabinettet att resa till Paris för att diskutera frågan.
Regeringen anser att den måste återvända till Paris även på grund av viktiga ekonomiska frågor som blott med svårighet kunna behandlas i Vichy.

Pétain.

Frankrike vill ha yngre styresmän.
Pétainmännens medelålder över 67 år — ”farfarsregemente”.

Paris. (NDA.) Den franska självprövningen fortsätter alltjämt och har nu tagit form av en våldsam presskampanj mot ”farfarsregementet”.
De flesta tidningarna fordra, att Frankrikes öde lägges i händerna på yngre män. I en artikel under rubriken ”Unga styresmän” jämför Paris Soir de ledande männen i Tyskland och Frankrike med hänsyn till deras ålder.
Tidningen kommer till det resultatet, att Hitler, Göring, Goebbels och Hess i medeltal äro 46 år gamla, medan motsvarande siffra för Pétain, Laval, Weygand och Marquet uppgår till 67,5.
Paris Soir tillägger: ”Vi ha stor respekt för Pétain, precis som vi ha för en farfar, men hans medhjälpare äro en smula för gamla. Varför sätta utarbetade män på ansvariga poster? De uppgifter, som nu vänta det franska folket, kräva ledare med utomordentliga egenskaper: lugn, oegennytta, entusiasm för Frankrikes sak och försakelse — alla egenskaper, som äro utmärkande för ungdomen. Vi ha ej tid att vänta, till dess vissa personer först klarat av sina egna affärer. Vi behöva nya, energiska män.”

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Juli 1940
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *