Percy Falk 50 år.

Tisdagen den 20 augusti fyller nämndemannen Percy Falk, Kännungs i Hellvi, femtio år.
Han är född på den gård han nu innehar. Efter slutade studier hade han anställning som kontrollassistent i Estland men vid krigsutbrottet 1914 lämnade han landet och återvände till Sverige, där han en tid var lantbruksbefäl på några mellansvenska gårdar. Lantbruket vid Kännungs övertog han efter fadern och har sedan genom jordförbättringar och nyanläggningar moderniserat såväl jordbruket som byggnaderna på gården på ett genomgripande sätt.
Sedan många år tillbaka har han fått sköta förtroendeposter inom sin hemkommun och bl. a. kan nämnas att han f. n. är ordförande i kyrkostämman och kommunalstämman, ledamot av pastoratskyrkorådet, ordförande i valnämnden, skiftesgodeman m. m.
Sedan 1929 är jubilaren nämndeman vid norra häradsrätten.
Inom jordbrukets sammanslutningar är han känd som en mycket verksam man, bl. a. är han ledamot av Andelsslakteriets och Centralföreningens styrelser. Han är vidare ordförande i Lärbroortens jordbrukskassa samt ordförande och kassör i Lärbro—Hellvi R. L. F.-avdelning.
Personligen är han en rivande karl med gott gemyt och det blir säkerligen en talrik samling gratulanter som lika höra av sig på halvsekeldagen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 Augusti 1940
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *