Över 90-talet deltagare i friidrotten.

Fastlänningarna vunno allt så när som på längdhoppet.
Från ett 50-tal inom föreskriven tid anmälda idrottsmän hade denna skara under de senaste dagarna vuxit ut till nästan det dubbla, då en lång rad efteranmälningar strömmade in. Detta beredde givetvis en del svårigheter för arrangörerna men tävlingarna leddes som vanligt bra av de rutinerade VIF funktionärerna.
Oväntat många fastlänningar hade infunnit sig till tävlingarna, dels beroende på att Visbyspelen blivit en institution som vunnit allt större popularitet i idrottskretsar och dels därför att det var ganska ont om friidrottstävlingar på fastlandet i går. Sundbyberg hade skickat ett pålitligt garde, tyvärr blev diskusmannen Arne Hellberg förhindrad att komma, och denna grupp klarade hem fyra segrar av nit. Sleipners löpare höllo sig väl framme, det var dock endast den lovande ungdomen Styrbjörn Eriksson som kunde bli segrare, men det blev hans också så överlägset som helst.
Ur gotländsk synpunkt voro längdhoppet och kulstötningen de största glädjeämnena. Nisse Ekström var den enda gotlänning som kunde vinna någon gren och han tycks redan vara i prima form. Wiklund, Tingstäde, kom tätt efter och även han var i gott slag med järn na resultat. I kulstötningen fick man se gutepojkarna Abom och Kolmodin börja med resultat, som motsvarade dem under högsäsongen i fjol, varför man har anledning att vänta sig ökning på kastlängderna när det lider litet längre fram på året.
Löpningarna gåvo över lag jämna resultat, de bästa blevo på de längre distanserna, medan däremot höjdhoppet samt diskuvoch spjut blevo svaga grenar.
Det började med 100 m., där inte mindre än 16 man skulle kämpa om segern. Första heatet vanns av skurulöparen S. Benson på 11,7 och vidare från detta heat gick också Dahlström, Nynäshamn, på tiden 12,0 medan Per Pettersson, Flyget, som hade samma tid, blev utslagen. Andra heatet vann Alfred Karlsson, Sleipner, på 11,8, med Liljhammar, Sundbyberg, närmast på 11,9. II. Danielsson, 1.18, hade samma tid men kom ej med till finalen. I heat nr 3, som omfattade fyra man, vann B. Karlsson, Sleipner, på 12,1 och Persson, Elit, hade 12,2. Någon gotlänning kom alltså inte med till finalen — Smith, KIK, blev femma i första heatet, Berndt Enström och Verner Ekström, samt Danielsson och B Johansson I. 18, blevo utslagna i andra och i tredje blev trean Lars Edman, Lau, och fyran Tvås, I. 18, utslagna med tiderna 12,4 resp. 12,7.
Finalen blev en mycket jämn uppgörelse. När fältet efter två tjuvstarter kom iväg låg det absolut jämnt till halva banan. Där börjader Karlssönerna dra sig framför, men de sista 20 meterna kom Liljhammar på andra banan med en våldsam finish och pressade sig några centimeter före Alfred Karlsson på fjärde banan. Endast två tiondelar skilde de sex löparna åt.

Kulstötningen blev en intressant gren.
I kulstötningen hade 11 deltagare anmälts och det namn, som här samlade det största intresset, var givetvis Walle Rahmqvist, Hellas, som en tid varit svensk rekordhållare i kula före KinneBergh. Hans seger blev dock inte så överlägsen som man skulle kunnat vänta, ty han hade god konkurrens av Sven Lindström från Finspong, här tävlande för KA 3. Och våra gotländska pojkar skämdes inte heller för sig i denna gren. Rahmqvist tog ledningen med en stöt på 113,22 och ökade sedan i försöken till 13,45 och 13,49. Lindström nådde i försöksomgången 13,31 och Kolmodin 12,38. De övriga som gingo till finalen voro Nyberg, KA 3, på 11,84, Åbom, Gute, på 11,80 och Bendegard, Tingstäde, som hade 11,40.
I finalen ökade Rahmqvist med några. centimetrar, först till 13,50 och sedan till 13,53, som blev segerresultatet, och Lindström bättrade på till 13,34. Det bästa här gjorde emellertid Åbom som ökade sitt resultat med över en meter och därmed kom på tredje plats. Han stötte först 12,06, men för ”att klå sin klubbkamrat tog han i extra hårt och kom upp till 12,83. Han vann distriktsmästerskapet i fjol på 12,85.
Höjdhoppet hade samlat åtta deltagare och höjden började vid 1,46 m. Vid höjden 1,61 hade två man fått nog och på 1,66 föllo tre man bort. Kvar till 1,71 stodo Olle Jonsson, Spånga, Tisén, Nynäshamn, och Ville Karlsson, Gute, vilken förut tävlat för Fårösund. 011e Jonsson tog höjden lätt och ledigt i första hoppet men de båda övriga arbetade förgäves. Ribban höjdes sedan till 1,81, men här rev den gode Spånga-Jonsson i alla tre försöken. Slutresultatet kom alltså att stanna vid 1,71, vilket inte precis motsvarade förhoppningarna.
På 1,500 m. startade 10 man, däribland Rulle Eriksson, Sundbyberg och halandsmästaren K. Svensson, som här tävlade för I. 18. Farten hölls mycket låg under de första varven och fältet låg väl samlat med Eriksson och Svensson i täten. På sista varvet försökte Svensson gå upp och komma förbi, men detta avvisades omedelbart med ett ryck av Eriksson, som omedelbart därefter ökade farten och drog ifrån med c:a 10 meter samt vann på tiden 4,11,6, vilket är fyra tiondelar under gotlandsrekordet. Svensson hade ingen konkurrens om andra platsen och gick i mål på 4,13,6.

Nisse Ekström, Gute, vann längdhoppet.
Längdhoppet hade lockat inte mindre än 14 tävlande, varför denna gren drog ut ganska långt på tiden. Publiken hade dock säkerligen inte något emot det, ty de gotländska hopparna skötte sig utmärkt och togo hem segern i grenen. I första omgången låg Paul, Sundbyberg, bäst till med 6,09, i andra omgången fick Wiklund, TTK., upp ett hopp på 6,27 och ledde därmed t. v. Dock inte längre än till nästa omgång, då Nisse Ekström hoppade 6,39. I första finalhoppet hade han med något övertramp 6,48, men det föregående resultatet räckte till seger. Hans serie blev —, 6,08, 6,39, —, 6,19 och 6,36, medan Wiklund hoppade 6,04, 6,27, 6,30, 6,32, 6,29 och övertramp.
På 400 m. blev det jämnt två femmannaheat, där tiderna avgjorde segern och placeringarna och alltså ingen final löptes I första heatet ledde Benson från Skuru på bortre långsidan men Malmfors, KA 3, var inte så långt borta och i sista kurvan kom han fram och vann hårfint över stockholmaren. Samma tid, 55,5, för båda. B. Karlsson, Sleipner, hade 55,6. I andra heatet blev det hårdare fart. Löparna lågo tätt samlade under 3/4 avloppet, men i sista kurvan tog Stig Andersson ledningen. Han blev dock inte långvarig på den platsen, då han inte kunde besvara Liljhammars kraftiga rush på sista meterna. Även Andersson, I. 18, pressade sig förbi Stig, men samma tid noterades. De fyra bästa från båda heaten efter dessa tre hade alla samma tid, men någon åtgärd för att skilja löparna åt företogs inte, då ingen av dem i varje fall kunde bli pristagare.

Stor Sleipnerseger på 3,000 m. —Jacobsson, Lau, bäste gotlänning.
3,000 m.-loppet slutade med en överlägsen Sleipnerseger genom Styrbjörn Eriksson. Han hade ord om sig att vara en lovande löpare och han motsvarade också denna beskrivning på ett övertygande sätt. I början tog man det ganska lugnt, och Rickard Broman ledde loppet tills han helt oförmodat måste bryta under tredje varvet. Under de första varven hade det utbildat sig två klungor löpare, av vilka den främsta utgjordes av fastlänningarna och den andra av gotlännningarna. Eriksson och Jansson, Nynäshamn, skilde sig sedan från den främre gruppen och efter sex varv började Eriksson dra ifrån Jansson. Ungefär vid det stadiet hade gotlandsklungan börjat få kontakt med de sladdande fastlänningarna och sedan Eriksson gått i mål med en hel långsida till godo på Jansson och denne i sin tur slagit Bergfors inte fullt så kraftigt fick man bevittna en het slutstrid mellen Sten Jacobsson från Lau och R. Persson, Sleipner. Den kraftige laupojken tog ut sig ordentligt, levererade en god finish och pressade sig förbi på själva mållinjen. Nästa man från den gotländska eftertruppen var Einar Norrby, som noterade 9,43.
Diskus och spjut blevo inte så värst lysande grenar ur resultatsynpunkt — Nyberg, KA 3, vann diskus med 39,14 sedan han lett genom hela tävlingen och Rådströms seger i spjut kunde ingen hota trots att resultatet stannade vid 48,85.
Men det är ännu för tidigt att vänta sig några goda noteringar från dessa teknikgrenar, säsongstarten för friidrotten i har ju också blivit mycket försenad på grund av den sena våren och andra orsaker. Det blir väl bättre siffror under högsommaren.
Sedan tävlingarna avslutats vid 5-tiden förrättades prisutdelning, varvid de tre bästa i varje gren tilldelades hederspriser. Några firmor hade skänkt priser, sålunda erhöll Rahmqvist Visby elektriska byrås, Nyberg, KA 3, Gust. Löfquists och Nisse Ekström Schenholms Eftr:s hederspris.
Sedan pristagarna avhurrats kunde Visbyspelens friidrottstävlingar avslutas och publiken dra sig hemåt. Åskådarleden voro ganska täta i år, VIF-kassören räknade med bortåt 700 personer.
Resultatlista:
100 m., 1) L. Liljhammar, Sundbyberg, 11,6, 2) A. Karlsson, Sleipners IF., Stockholm, 11,6, 3) B. Karlsson, Sleipner, 11,7, 4) S. Benson, Skuru IK, 11,7, 5) Persson, Elit, Stockholm, 11,8, 6) N. Dahlström, Nynäshamns IF, 11,8.
400 m.: 1) L. Liljhammar, 54,8, 2) I. Andersson, I 18, 55,2, 3) Stig Andersson, VIF,, 55,2, 4-7) Malmfors, KA 3, Benson, Skuru, T. Andersson, Nynäshamn och B. Löf, Gute, alla 55,5.
1,500 m.: 1) R. Eriksson, Sundbyberg, 4,11,6, 2) K. Svensson, I 18, 4,13,6, 3) T. Härborg, Nynäshamn, 4,21, 4) H. Magnusson, VIF, 4,26, 5) B. Olsson, Sundbyberg, 4,28, 6) H. Karlsson, Tingstäde TK, 4,34.
3,000 m.: 1) Styrbjörn Eriksson, Sleipner, 8,58,8, 2) G. Jansson, Nynäshamn, 9,17,8, 3) G. Bergfors, Skuru, 9,30, 4) S. Jacobsson, Lau, 9,37,9, 5) R. Persson, Sleipner, 9,40, 6) Einar Norrby, Gute, 9,43.
Längdhopp: 1) Nils Ekström, Gute, 6,39, 2) E. Wiklund, Tingstäde TK, 6,32, 3) J. Paul, Sundbyberg, 6,14, 4) B. Johansson, I 18, 6,08, 5) V. Ekström, VIF, 5,98, 6) V. Karlsson, Gute, 5,86.
Höjdhopp: 1) Olle Jonsson, Spånga, 1,71, 2) Oscar Tisén, Nynäshamn, 1,66, 3) V. Karlsson, Gute, 1,66, 4) J. Paul, Sundbyberg, 1,61, 5) G. Qvist, Nynäshamn, 1,61, 6) E. Andersson, I 18, 1,61.
Kulstötning: 1) W. Rahmqvist, Hellas, 13,53, 2) Sven Lindström, KA 3, 13,34, 3) Leif Åbom, Gute, 12,83, 4) Å. Kolmodin, Gute, 12,38, 5) Nyberg, KA 3, 11,84, 6) H. Bendegard, Tingstäde TK, 11,40.
Diskuskastning: 1) Nyberg, KA 3, 39,14, 2) G. Dahlgren, VIF, 38,63, 3) H. Bendegard, Tingstäde 36,87, 4) G. Dahlström, Fårösund, 36,08, 5) K. E. Gannholm, Burs, 35,95, 6) W. Rahmqvist, Hellas, 33,88.
Spjutkastning: 1) K. Rådström, 48,85, 2) J. Paul, Sundbyberg, 46,62, 3) G. Carlsson; A 7, 44,66, 4) G. Boberg, Tingstäde, 43,88, 5) G. Dyrssen, Gute, 43,63, 6) Gardelius, Bro, 43,13.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 10 juni 1940
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *