Omorganisation av Eksta och Hablingbo pastorat.

Visby domkapitel meddelar regeringen att från 1 maj 1942 intet hinder finnes från Eksta pastorats sida för en ändrad indelning och organisation av Eksta-Hablingbo pastorat.
Kyrkoherden i Eksta pastorat, F. Muckenhirn, har nämligen avlidit den 6 okt. i år, varefter hans efterlämnade maka är berättigad till tjänste- och nådårsförmån i kyrkoherdetjänsten till 30 april 1942. TI fråga om hinder från Hablingbo pastorats sida åberopar domkapitlet vad det anfört i yttrande till länsstyrelsen i maj 1 år i fråga om löneregleringför Eksta, Sproge, Levide och Gerum församlingars pastorat.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 17 oktober 1940
N:r 241

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *