Norra kontraktets präster

hade i går sedvanligt årsmöte eller kontraktskonvent. Detta brukar som bekant förläggas till olika församlingar och turen var denna gång kommen till Visby, där mötet hölls i biskopsgården. En talrik skara eller så gott som samtliga prästmän i kontraktet hade infunnit sig. Konventet inleddes med gudstjänst i domkyrkan kl. 12, varvid domkyrkokomminister Nils Öberg predikade över ämnet ”andlig förnyelse”.
Förhandlingarna vidtogo därefter i biskopsgården under ordförandeskap av kontraktsprosten Axel Klint, Källunge. Först behandlades därvid de ärenden, som upptagits i A. S. P:s program. Bl. a. skulle sålunda kontraktet för sin del utse en ledamot av centralstyrelsen, och därtill omvaldes nu kyrkoherde C. J. Björkander, Östergarn, såsom ordinarie med kontraktsprosten Klint såsom suppleant.
Därefter höll pastor I. Björk, Fårösund, ett inledningsanförande över ämnet ”Kyrkan och den nationella väckelsen”, över vilket sedan följde en stunds samtal. Det andra ämnet inleddes av pastor Erik Beijer och var betitlat ”Kristendomen och statslivets huvudformer”. Även härefter följde samtal, och i båda fallen deltog biskopen med inlägg.
Sedan dagens program genomgåtts avslutades konventet med några ord av kontraktsprosten Klint, som bl. a. därvid uttalade ett tack till biskopen för att biskopsgården denna gång upplåtits för konventet.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *