Motorskonerten Svans grundstötning.

Sjöåklagaren meddelar till kommerskollegium, att anledning ej synes föreligga att fullfölja talan mot Stockholms rådhusrätts utslag i målet mot bästemannen på motorskonerten Svan av Slite A. G. N. Othberg om ansvar för vållande till att fartyget den 17 december i fjol grundstött vid Gålklubb, omkring 12 distansminuter NNV Landsort. Vid. grundstötningen sprang fartyget svårt läck. Rådhusrätten fann att Othberg genom försummelse vid fartygets navigering förbi Gålklubb vållat grundstötningen. Han dömdes därför att böta 40 dagsböter å 3 kr. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Oktober 1940
N:r 234

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *