Militärens hembesök underlättas.

Inom järnvägsstyrelsen behandlas f. n. ett förslag om inrättande av militära veckoslutsbiljetter. Resorna å dylika biljetter skulle av militären få företagas endast till hemorten och detta givetvis endast om hemorten ligger inom en viss begränsad räjong. Möjligen kommer maximum att sättas till 200 km. Även om man skulle stanna vid enkelt pris, så blir priset för 200 km. så pass högt (10 kr.), att resor å detta avstånd endast undantagsvis borde ifrågakomma. Det anses böra få bli distriktsbefälets sak att avgöra, i vilka förbindelser militära veekoslutsbiljetter verkligen kunna vara erforderliga. Reseavbrott torde ej komma att tillåtas; resorna böra ju företrädesvis eller uteslutande användas för besök i hemmet.
För kontrollens skull är det ifrågasatt, att de resande skola förete ett intyg om sin tjänstgöring vid visst regemente eller kår samt var de ha sin hemort. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *