Mera nederbörd

blev det under gårdagen här på Gotland, och nu torde man åtminstone på vissa orter kunna tala om en rotblöta.
I Fårö mätte man i går kväll upp 1,8 mm. och i morse 3 mm., vilket ju inte är så mycket. Vid fyren därute har man dock under juli månad fått sammanlagt 65 mm. Regnet har dock fallit ganska ojämnt, så att man på somliga platser på Fårö fått mera än 65 mm. på andra åter betydligt mindre. I Roma föll i går, 5 mm. regn och i natt 5,5. Ala fick under tiden 23-31 juli sammanlagt 36 mm. regn, vilket hjälpt upp växtligheten väsentligt, dock har man där behov av ännu mera. I natt fick denna ort 6 mm. Ganska kraftigt regn, vars mängd dock icke uppmätts, rapporteras f. ö. från bl. a. Slite, Garda och Vamlingbo. I Visby sligen uppmättes i går kväll 3,3 mm. och i morse 3,7 mm.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 31 Juli 1940
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *